Klímaváltozás hatásainak felismerése és története napjainkig. III. rész (2012-2021)

A zoldgazdasag.eu weblap bevezetéseként a klímaváltozás felismerésének folyamatát és történetét mutatom be napjainkig. Célom az, hogy pontosan lássuk azt, hogy az ember mit tett annak érdekében, hogy ez a negatív folyamat változzon. Folytatom a 2021-10-….-én megjelent II. részt. (II. rész linkje) Az emberiség tesz annak érdekében, hogy a Föld élhető maradjon az élőlények, köztük az emberi faj számára is. A következőkben a 2012- től 2021-ig tartó időszakot mutatjuk be.

2015-ben Párizsban továbblépés történt az üvegházhatású gázok kibocsátását illetően. Megegyeztek hogy 2 oC, de lehetőség szerint 1,5 oC alatt tartják a globális átlag hőmérséklet emelkedést. Konkrét elérési utat azonban nem határoztak meg, ezt a nemzeteknek maguknak kell kezelni. Az EU és a fejlett országok továbbra is támogatják a fejlődő országokat. A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás fontosságát emelték ki, ill. ez erdők jelentőségét, ill., hogy a nemzetek biztosítsák az átláthatóságot a saját CO2 kibocsátásukban. Az EU vállalások a következők: 2030 ig 40 % -os karbonkibocsátás csökkentés, a megújuló energia arány 27%. 2050 –re teljes karbonsemlegesség. A párizsi egyezmény 2020- tól hatályos, addig a 2. kötelezettség vállalási időszak és a Kyotói előírások vannak érvényben.

A párizsi egyezmény 2020- tól hatályos, addig a 2. kötelezettség vállalási időszak
(2013-2020) kötelezettségei vannak érvényben.

2017 ben- COP 23 tanácskozáson az EU kiemeli, hogy elkötelezett a klímaváltozásban. Fokozatosan emeli a pénzügyi forrásait 2020-ig évi 100 Mrd USD eléréséig, majd ezt fenntarja 2025 –ig. Az egyetemes klímapolitikai együttműködés megvalósul, de csak egy keretrendszerben. Ez mellett ez is sikernek tekinthető. A megállapodás hiányai a következők: Azonnali beavatkozásról nem szólnak csak 2020 után, hiányzik a hatékonyság és a végrehajthatóság. 2018-ban Katowicében ugyanez marad, mivel a cselekvés felgyorsításáról nem döntenek. Az IPCC szerint drasztikusabb beavatkozásra és csökkentésre lenne szükség, ellenkező esetben 2100 végére +3 oC lesz az emelkedés. 2019 –ben a COP25 tanácskozásán Madridban szintén nem történt előrelépés. 2020-ban elmaradt a COP 26 tanácskozás, mely 2021 novemberben lesz megtartva. 2021-ben a Donald Trump által a klímaegyezményből kilépett USA, ismét visszalépett.

Az EU jelenlegi céljai, melyet magának fogadott el, a globális vállalásoktól nagyobbak. 2030–ra 40% ról 55% ra emelné a CO2 kibocsátás csökkentést. 2050-re pedig karbon semlegessé akar válni.

Magyarország ÜHG kibocsátása 2018-ban 64,7 millió tonna, a globális összes kibocsátás 2016-ban 52 Mrd tonna volt. Ammenyiben ez a trend marad, akkor 2030-ra globálisan elérjük a 58 Mrd tonnát.

Eredmények összesítése (1000-2021):
Az elmúlt években történt főbb események után, nézzük meg, hogy milyen mértékben változott a légkör CO2 tartalma.

Évszám Esemény CO2 tartalom (ppm)
1000 Honfoglalás 280
1896 Kimondják, hogy az ember a tevékenysége által valószínűsíthetően befolyásolja a Föld éghajlatát 294
1938 Kimondják, hogy a globális felmelegedés a foszilis tüzelőanyagok hatására indult el. 310
1965 USA elnöke kimondja, hogy a foszilis anyagok elégetése következtében már megváltozott a légkör állapota 320
1972 I.Konferencia az éghajlatváltozásról – Stockholm 330
1979 Éghajlatváltozási világkonferencia – Genf 336
1985 Bert Bolin (1988 – 1997 ig, IPCC vezető) tudományos jelentése a klímaváltozásról 342
1988 IPCC megalakul. (éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi tudományos testület) 350
1990 IPCC első jelentése után, ENSZ határozat, hogy létre kell hozni egy Kormányközi Tárgyaló Bizottságot 356
1992 Rio de Janeiro – Föld Csúcstalálkozó. A legfőbb döntéshozó szervet a COP (Részes Felek Tanácsa) megalakul. 357
1995 Kyotoi egyezmény előkészítése megkezdődik 360
2005 Kyotoi egyezmény hatályba lépése I. kötelezettség vállalási időszak 2008-2012-ig 380
2012 Doha. II. kötelezettség vállalási időszak elfogadása 2013-2020-ig 391
2015 Párizsi egyezmény a 2020 utáni vállalásokról 400
2021 COP26 . Részes felek tanácskozása 2021 novemberben. 414
?

 

Tudósok szerint a globális hőmérséklet + 2 oC os emelkedéséhez, 450 ppm CO2 koncentráció szükséges. Ha a tendencia folytatódik akkor 15-20 éven belül ez megvalósul. 450

Forrás

A cikket folytatjuk a jövő héten
2021-10-…..

 

Összeállította:
Tan Attila
környezetvédelmi és klímavédelmi szakértő

 

A felhasznált források a képeknél jelölve, ill. alább megadva:

  • Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat: Éghajlatpolitika előadás, Baloghné Gaál Zsófia
  • Nemzetközi klímapolitikai együttműködés. Magyarország részvétele és feladatai – 2013 – Faragó Tibor
  • https://www.co2.earth/co2-ice-core-data