K

límakockázat becslés - klímavédelmi szakértői feladatok 2021-től

Információ pályázatírók és beruházók részére

I. Mikor van szükség klímakockázat becslésre?

A 2021. év végtől kijövő pályázatokhoz magasabb minőségben kérik majd klímakockázat becslés elvégzését (ez 2017 től már kötelező volt). Minden pályázathoz nyilatkozni kell arról, hogy a beruházás érintett–e az éghajlatváltozás hatásai által.

A pályázati kiírás szerint az alábbi két esetben kell klímakockázat becslést végezni (másolat a kiírásból):

  • éghajlat által befolyásolt projektek – eszközök, vagyontárgyak és infrastruktúrák, amelyekben az éghajlatváltozás fizikai károkat okozhat, illetve amelyek által ellátott szolgáltatás minőségét az éghajlatváltozás befolyásolhatja, amennyiben nem kerül sor klímabiztossá tételükre; valamint
  •  adaptációs projektek – olyan projekt, melynek célja, hogy csökkentse az éghajlatváltozással szembeni sérülékenységét, pl. árvízvédelmi rendszerek.

Eszközbeszerzés esetében nincs ilyen hatás, tehát ott nem kell, de egy beruházásnál ahol már építés vagy bővítés van, ott igen. Ilyen pl. egy gazdálkodó szervezetnél végrehajtott homlokzatszigetelés vagy egy napelem építés is. Ide tartoznak a kb. 500 m Ft ig terjedő építéssel járó bővítések, új beruházások. Nagyobb építkezéseknél tervezői egyeztetések is szükségesek és célszerű a klímavédelmi kérdésekkel kezdeni a tervezést.

Nagy beruházás minősítésű projekteknél pedig egy komplett klímakockázati tanulmányt kell készíteni. Ennek elkészítése több hónap is lehet, mert itt már szakági tervezői egyeztetések is kellenek az adott beruházási területre és technológiára vonatkozóan.

Mindkét esetben min. 30 év fennmaradás a kritérium. Ami ez idő felett is állni fog arra kell klímakockázat elemzést végezni.
Időszakos beruházásra: pl. K+F hez tartozó pl. 5 évre vonatkozó ideiglenes létesítményre nem kell.

II. Mi történik ha a pályázat kivitelezéssel jár és a nyilatkozatban a NEM –et jelöli be a pályázó?

Várható, hogy a jövőben a pályázatokat visszaadják hiánypótlásra, ha ilyen kockázatbecslést nem tartalmaz.

III. Ki készíthet klímakockázat becslést?

A klímakockázat becslést jelenleg bárki elvégezheti, nem kell hozzá külön jogosultság csak szaktudás, viszont ez hamarosan változni fog és szakértői jogosultság kell a tevékenységhez. A klímavédelmi szakértői engedélyt gyakorló környezetvédelmi szakértők szerezhetik meg, vizsgáztatás keretén belül. A szakmai képességek fontosak, mivel egy jól elkészített klímakockázat elemzés plusz pontot eredményez a pályázó számára, továbbá növeli a beruházás éghajlat változással szembeni ellenálló képességét.

III. Ki készítheti klímakockázat becslést?

A klímakockázat becslést jelenleg bárki elvégezheti, nem kell hozzá külön jogosultság csak szaktudás, viszont ez hamarosan változni fog és szakértői jogosultság kell a tevékenységhez. A klímavédelmi szakértői engedélyt gyakorló környezetvédelmi szakértők szerezhetik meg, vizsgáztatás keretén belül. A szakmai képességek fontosak, mivel egy jól elkészített klímakockázat elemzés plusz pontot eredményez a pályázó számára, továbbá növeli a beruházás éghajlat változással szembeni ellenálló képességét.

IV. Mi az, amire a klímakockázat becslésben ki kell térni?

A pályázat szempontjából legfontosabb, hogy elemezni kell a beruházás adaptációs és mitigációs képességeit. Az adaptáció az éghajlat változáshoz történő alkalmazkodó képességet, a mitigáció, pedig a beruházás CO2 kibocsátó képességét mutatja be. Előny, ha a fejlesztés során nem csak csökken a CO2 kibocsátás, hanem még ezen felül képes lesz a környezet egyéb szennyezői által kibocsátott CO2 megkötésére is.