Lakóépületek zöld és kék infrastruktúrájának fejlesztése (gyakorlati megoldások bemutatásával)

Az elmúlt években új kifejezések jelentek meg, melyet a településfejlesztés vagy a klímaváltozással kapcsolatosan hallunk. A cikkben a zöld és kék infrastruktúra jelentésével és minőségével foglalkozzunk. Minkét kifejezés

Legfontosabb mennyiségi információk az édesvízről:  

 • Zöld és kék infrastruktúra alapja a víz
 • A víz a Földünk felszínének 70%-át foglalja el, legnagyobb részét az óceánok teszik ki
 • Hatalmas mennyiségű energiát tárol és szállít
 • Nagy mennyiségű CO2-t tud elnyelni és tárolni, mely képességét a jövőben kihasználjuk.
 • Termikus tehetetlensége miatt tompítja a szélsőséges hőmérsékletváltozás hatásait (általános iskolában már tanultuk, hogy a tenger télen fűt, nyáron hűt)

A Föld vízkészlete kb.1,4 milliárd km3, ennek 97%-át teszik ki az óceánok és tengerek. Az édesvíz így csak 3%-a a Föld vízkészletének. Ennek jelentős része a sarki jégtakaróban jégként van jelen, így kb 20% áll rendelkezésre édesvízkészletként. Ez a Föld teljes vízkészletének 1 %-a.

Zöldinfrastruktúrának nevezzük :

 • Az olyan természetes és félig természetes területeket, növényzettel fedett és ökológiai funkciót betöltő területek stratégiailag megtervezett hálózatát, amelyek széleskörű ökoszisztéma szolgáltatások nyújtására képesek. Ezek a parkok, közutak mentén lévő esőkertek, csapadék elvezető árkok mentén létesített védő, vagy látvány növényzet, zöldtetők, zöldfalak, telepített és mesterséges erdők stb.
 • A zöldinfrastruktúra stratégiailag tervezetett, magas minőségű zöldfelül hálózat
 • Multifunkcionális szolgáltatásokat nyújtó területek ahol ökológiai élettér jelenik meg az élőlényeknek számára : növény, állat, ember.
 • Rekreációs célú, esztétikailag élményt ad és a helyi identitás tudatot növeli úgy, hogy közösségtudatot és összetartozást eredményez, ez által gazdasági és egészségügyi hatása is jelentős.
 • A városi terjeszkedése korlátozását és a klímaváltozás negatív hatásainak csökkentését biztosítja. Hatékony és tökéletes a CO2 elnyelő képessége, mely a növényzet kora, típusa, sűrűsége alapján változik.
 • A városi talaj élővilág és tápanyag tartalmának megőrzéséhez és javításához az egyik legfontosabb szereplő.

 

Fák és növényzet, mint zöldinfrastruktúra a városi környezetben a társasházak belső udvarán is jelen tud lenni. Ennek megvalósítása az ott lakók feladata.

Képek forrása:  Belvárosi belső udvarok megújítása  füzet – Budapest

Kékinfrastruktúrának nevezzük :

 • A természetes, félig természetes és épített területeket, műtárgyakat, melyek a víz felfogását, tárolását, továbbítását és tisztítását végzik. Köznapi nyelven ezek a vízgazdálkodási művek.
 • Minden olyan természeti, épített vagy gyártott elem is része, mely a víz szabályzásához és felhasználáshoz szükséges stratégiailag megtervezett hálózat eleme. pl. csapadékvíz elvezető csatorna, szennyvíz csatorna, ivóvíz hálózat és az ezekhez tartozó tárolók, gépészet és kiegészítő műtárgyak
 • Széleskörű ökoszisztéma szolgáltatások működéséhez biztosítja, szállítja, tárolja a vizet, mint egyik alapfeltételt
 • A klímaváltozáshoz kapcsolódóan kiemelt szerepe van a városi környezetbe telepített csapadék felfogó építményeknek.

A képen egy szabadtérre telepített sport létesítményt látunk, ami optimális esetben kosárlabda, vagy focipálya, ill. koncert  vagy rendezvény helyszín (bal oldali kép) Nagyobb csapadék esetén pedig mint ideiglenes záportározó (jobb oldali kép), felfogja és tárolja a mély fekvésű területen a nagy intenzitással lehullott csapadékvizet. Így az nem okoz árvizet. A tárolás után a víz a sportpálya alá telepített szikkasztó rendszerben lassan elszivárog így biztosítja a víz helyben tartását a talajban.

Látható, hogy a víz környezetében a zöld infrastruktúra, mint a növényzet és a kék infrastruktúra, mint csapadékvíz tározó, tökéletesen kiegészíti egymást. Tehát a tervezésnél már közösen kell figyelembe venni őket.

Az ilyen megoldás egyszerűen és olcsón kialakítható városi közterület, mely a zöld infrastruktúra megjelenését támogatja. A képen egy helyi csapadékvíz tározót látunk, mely száraz időben növényeknek ad helyet, csapadékos időben pedig tárolja a többletvizet. A fehér sapka szerű hengerek a túlfolyók, ahol a víz a talajba helyezett szivárogtató vezeték hálózaton keresztül (dréncsövekben) lassan elszikkad. Így a növényzet és a talaj biológia számára helyben tartja az értékes vizet.